Τοποθέτηση αναπληρωτών

Δες την θέση σου στους πίνακες αναπληρωτών και μάθε που ακριβώς προσλήφθηκες