Οροι χρήσης

1. Προοίμιο

1.1 Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών των διαδικτυακών τόπων alternates.api.thanpa.com και anaplirotes.app (εφεξής "η ιστοσελίδα" ή "η σελίδα") ή της εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων "Τοποθέτηση αναπληρωτών" ή "Αναπληρωτές", εφεξής καλούμενη "η εφαρμογή", υπόκειται στους παρακάτω όρους και θεωρείται οτι συναινεί και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Γι' αυτό τον λόγο, οφείλει να τους διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με κάποιον από τους κάτωθι αναφερόμενους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω (αναφορικά τις ιστοσελίδες και την εφαρμογή) και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών.

1.2 Η εφαρμογή και οι ιστοσελίδες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Thanpa μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., εφεξής η εταιρία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Thanpa μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Τηλέφωνο: 2521105247
Ηλ. Ταχυδρομείο: alternates@thanpa.com

1.3 Οπουδήποτε αναφέρεται η εφαρμογή στους παρακάτω όρους χρήσης και δεν αναφέρεται η ιστοσελίδα, εννοείται άμεση αναφορά και σε αυτήν, καθώς οι παρόντες όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί στο σύνολο του συστήματος το οποίο περιέχει την ιστοσελίδα και την εφαρμογή.

2. Σκοπός εφαρμογής και ιστοσελίδας

2.1 Η εφαρμογή αποσκοπεί μόνο στην εξυπηρέτηση αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών στην αναζήτηση, εύρεση και ενημέρωση προσλήψεων αναπληρωτών, με απλό και εύκολο τρόπο αντί της αντίστοιχης αναζήτησης απο τις λίστες προσλήψεων που παρέχονται από το υπουργείο.

2.2 Οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής πέραν της προαναφερθείσας στην παράγραφο 2.1, για προσωπικό όφελος, ενδεικτικά για πρόκληση βλάβης, εκφοβισμό ή εμπορικό όφελος, θεωρείται καταπάτηση των όρων χρήσης και θα διώκεται ποινικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρία θα μοιραστεί κάθε ψηφιακό ίχνος που θα ζητηθεί από τις αρχές.

3. Περιορισμός ευθύνης

3.1 Η εφαρμογή δεσμεύεται μόνο από το ισχύον νομικό πλαίσιο και κανονισμούς, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε εκείνο των Υπηρεσιών Παροχής Τηλεπικοινωνιών.

3.2 Οι χρήστες ενημερώνονται ρητά πως ούτε η εταιρία αλλά ούτε και η εφαρμογή δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της χρήσης της εφαρμογής.

3.3 To "Τοποθέτηση αναπληρωτών" δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ή μορφή ελέγχου στις πληροφορίες που προσφέρονται στον χρήστη της υπηρεσίας, αλλά αντιθέτως μεταφέρει αυτούσια την πληροφορία απο τις δημοσιεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3.4 Η εφαρμογή και το περιεχόμενό της παρέχονται ως έχουν και η εταιρία (συνεπώς και η εφαρμογή) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημίας υλικής, ψυχικής ούτε σωματικής μέσω χρήσης της εφαρμογής.

3.5 Η εφαρμογή προορίζεται και περιορίζεται σε χρήση μόνο σε κατοίκους εντός της Ελληνικής χώρας, όπως αυτή ορίζεται από τα γεωγραφικά σύνορά της. Για οποιαδήποτε χρήση της εκτός αυτών, απόλυτη ευθύνη φέρει ο χρήστης.

3.6.1 Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ως έχει και όπως προβλέπεται και θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία υλική, ψυχική είτε σωματική προκληθεί μέσω αυτού στους φορείς της εταιρίας.

3.6.2 Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από χρήστη, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.6.1, θα διώκεται ποινικά σε αρμόδιο δικαστήριο εντός της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

3.7 Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.4, η εταιρία δεν δεσμεύεται να προστατεύσει τους χρήστες οι οποίοι ενδέχεται να πέσουν θύματα παραπλάνησης από τρίτους μέσω τρόπων όπως αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.2, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται εν πάσει περιπτώσει για μελλοντική προστασία των χρηστών και δεδομένων της. Επίσης, θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να ενημερώνονται οι αρχές για άμεση επέμβαση, περιορισμό και αποφυγή βλαβών.

4. Προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα

4.1 Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται τα στοιχεία με την χρήση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση φυσικών προσώπων (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κ.τ.λ.)

4.2 Η εταιρία δεν δημοσιεύει κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο μέσω της εφαρμογής πλέον των ήδη δημοσιευμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4.3 Πλήν τα της παραγράφου 4.4, κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συλλέγεται, καταγράφεται ούτε δημοσιοποιείται μέσω χρήσης της εφαρμογής. Αυτό δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την παράγραφο 4.2, καθώς τα όποια παρεχόμενα δεδομένα της εφαρμογής, έχουν ήδη δημοσιευθεί από το υπουργείο και είναι κοινώς διαθέσιμα.

4.4 Οι χρήστες της εφαρμογής έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για μελλοντικές αλλαγές στα άτομα που έχουν προσθέσει στα αγαπημένα τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου από τον χρήστη, καθώς και την επιβεβαίωσή της μέσω αυτοματοποιημένου email που θα λάβει από εμάς. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες δεν επιβεβαιωθούν από τους χρήστες εντός 24 ωρών, θα διαγράφονται από το σύστημα. Για απεγγραφή από τις ενημερώσεις, ο χρήστης θα μπορεί να ακολουθήσει τον σύνδεσμο απεγγραφής τον οποίο θα βρίσκει στα ενημερωτικά emails τα οποία θα λαμβάνει ή μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση alternates@thanpa.com και να μας ενημερώσει για την επιθυμία του να απεγγραφεί.

5. Πληροφορίες χρήσης

Η εφαρμογή δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Εντούτοις, η εφαρμογή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για την συλλογή δεδομένων χρήσης της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε δεδομένα για όλες τις σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες, με εξαίρεση τα στοιχεία αναζήτησης. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες την εφαρμογή, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

6. Δικαίωμα στη λήθη

6.1 Ανα πάσα στιγμή μπορείτε να διαγράψετε όλα σας τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα που βρίσκονται στην βάση δεδομένων μας αποστέλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση alternates@thanpa.com με τίτλο "Διαγραφή στοιχείων" και στο μήνυμα το όνομα και πατρώνυμο του αναπληρωτή προς διαγραφή.

6.2 Η ενέργεια που αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.1 θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητήθηκε η διαγραφή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) απο την βάση δεδομένων και τους σκληρούς δίσκους μας.

6.3 Για την πραγματοποίηση της διαγραφής θα πρέπει απαραίτητα να γίνει ταυτοποίηση του αποστολέα του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.4 Τονίζεται οτι αυτή η διαδικασία δεν είναι αναστρέψιμη και σε περίπτωση που την επιλέξετε τότε η εφαρμογή δε θα έχει στη διάθεση της καθόλου στοιχεία για εσάς.

6.5 Δεν θα υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας για τα δεδομένα σας, άρα δε θα υπάρχει και δυνατότητα ανάκτησης αυτών σε μελλοντικό χρόνο.

6.6 Το "Τοποθέτηση αναπληρωτών" διατηρεί κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας των σκληρών του δίσκων μέγιστης παλαιότητας ενός μήνα, και δε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αντίγραφα αυτά προκειμένου να ανακτήσει δεδομένα ατόμων που έχουν ζητήσει τη διαγραφή τους λόγω του αναφαίρετου δικαιώματος στην λήθη. Μετά το πέρας αυτού του μήνα δεν θα υπάρχει ούτε τεχνικά μέθοδος πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων σας.

7. Ασφάλεια περιβάλλοντος

7.1 Η χρήση της εφαρμογής γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον όπου όλα τα στοιχεία βρίσκονται κρυπτογραφημένα.

7.2 Κατά την ανάκτηση δεδομένων από τις λίστες του υπουργείου, τα δεδομένα αυτά κρυπτογραφούνται προτού αποθηκευτούν στις βάσεις δεδομένων μας.

8. Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

8.1 Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελιδών και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, λογοτύπων αλλά και των υπηρεσιών, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας η οποία έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα.

8.2 Από το περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 8.1 εξαιρείται το περιεχόμενο το οποίο αποκτήθηκε από τρίτους και βρίσκεται στην ιδιοκτησία αυτών.

8.3 Η εμφάνιση του περιεχομένου στην εφαρμογή δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

8.4 Ο χρήστης έχει δικαίωμα μόνο προσωπικής χρήσης της εφαρμογής όπως αυτή προσφέρεται, σύμφωνα με τους τρέχοντες όρους χρήσης, με ρητή απαγόρευση διάθεσης της και των περιεχομένων της σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.